Sju handfasta strategier för ökad inkludering av internationella medarbetare: vår fullständiga guide

Rekrytering är ofta en lång process som inte sällan innebär stora risker och kostnader. Vid rekrytering av talanger födda utomlands kan riskerna öka då den nyrekryterade kan hamna utanför gruppen med negativa konsekvenser både för medarbetarengagemanget och prestationen. Inkludering av internationella medarbetare sker inte av sig själv utan kräver aktiv handling. Nedan delar vi med oss av våra sju bästa strategier för ökad inkludering.

En av Swedish for Professionals många böcker för internationella talanger.
En av Swedish for Professionals många böcker för internationella talanger.
  1. Träna team och chefer i interkulturell affärskompetens

En tydlig framgångsfaktor för effektiv inkludering av internationella anställda är att fördela ansvaret på flera parter. Både chefer och övriga anställda i det globala teamet bör involveras och tränas i hur de effektivt kan utnyttja sina olika styrkor och hur skillnader kan överbryggas. 

Två klassiska fallgropar för globala team är synen på hierarki och ägandeskap i kreativa processer. Ledare har ett stort ansvar att skapa förutsättningar för att medarbetare med olika arbetskulturella bakgrunder är samspelta kring vem som har ansvar att exempelvis identifiera, rapportera och åtgärda brister i system och rutiner. 

Swedish for Professionals hjälper företag med skräddarsydda program för interkulturell kompetens inom globala team. Om ni är intresserade av att diskutera ett potentiellt upplägg för ert företag, vänligen hör av er på kontaktformuläret nedanför.

Interkultrell kompetens inom globala team.
Interkultrell kompetens inom globala team.
  1. Skriv ned oskrivna regler

Ett effektivt sätt att uppmärksamma och förtydliga vilka förväntningar som finns inom bolaget är att gemensamt skriva ned vilka oskrivna regler som finns inom bolaget. För att täcka alla potentiella outtalade normer kan man dela ett enkelt anonymt formulär, där medarbetare får möjlighet att skriva ut vilka regler de upplever existerar som inte har uttalats. Med fördel följs resultatet upp av en workshop där de oskrivna reglerna förklaras, diskuteras och förankras. Vid framtida onboarding-processer kan resultatet användas för att dels hjälpa den nya internationella medarbetaren förstå gruppens förväntningar tydligare, men också för svenskfödda medarbetare att bättre förstå sina egna kulturella koder i förhållande till andras.

  1. Erbjud språkkurser på arbetstid

Effektiva språkkurser börjar idag bli en självklarhet för företag med många internationella anställda. Genom att kunna det lokala språket ökar medarbetarengagemanget, lojaliteten till bolaget och självförtroendet både på och utanför jobbet. Språkkurser är dessutom en effektiv arena för medarbetare som är helt nya i Sverige att lära känna sina medarbetare på ett mer vänskapligt plan. 

En av de mest ambitiösa och effektiva metoderna för att öka en medarbetares trivsel i Sverige är att också låta medarbetarens partner lära sig svenska genom företaget. Våra erfarenheter, från att ha hjälpt över 10 000 internationella talanger att lära sig svenska, visar att om båda parterna i ett par lär sig svenska ökar sannolikheten att de kommer vilja stanna i Sverige rejält. 

Vi hjälper er gärna skräddarsy en effektiv och kul svenskutbildning utifrån era behov. Maila hello@swedishforprofessionals.com för mer information.

Språkkurser ökar medarbetarengagemanget, lojaliteten till bolaget och självförtroendet både på och utanför jobbet.
Språkkurser ökar medarbetarengagemanget, lojaliteten till bolaget och självförtroendet både på och utanför jobbet.
  1. Öka flexibiliteten kring semester

Av naturliga skäl är de flesta i Sverige lediga på sommaren. Varje arbetstagare har rätt till minst fyra veckors sammanhängande semester över sommaren. Många internationella talanger vill dock gärna istället vara lediga under exempelvis vintern för att åka hem till sitt hemland eller fira någon högtid. Därför finns det goda skäl att möjliggöra för anställda att ta ut semestern övriga tider på året. Tänk dock på att detta måste ske i samråd med chef och att ni gärna bör ha överenskommelsen dokumenterad skriftligt.

  1. Nyckeltal för minskad diskriminering

Tydliga, transparenta nyckeltal är inte bara viktigt för att datadrivet utveckla ett bolag utan också för att minimera risken för diskriminering. Albright (2020) rapporterade att 47% av alla med icke-vit etnicitet inom techbranschen upplevde att deras identitet eller kulturella bakgrund påverkade deras karriärmöjligheter. Vad gör det med ett företag att nästan varannan medarbetare med dessa fysiska attribut upplever att de hindras i sin karriärutveckling, i sitt bidrag till företaget? Vad gör det med ett företag? 

Genom att medvetandegöra vad organisationen mäter och värderar ökar sannolikheten att alla medarbetare prioriterar sin tid och energi i enlighet med organisationens mål. Med hjälp av tydliga nyckeltal behöver inte internationella medarbetare själva försöka tolka in vad organisationen värderar utan istället fokusera sin energi på att utvecklas i enlighet med företagets mål. 

Kvantitativa data hjälper att minimera risken mot diskriminering.
  1. Övningstala med en mentor

Danska studien “Intercultural encounters and their influence on willingness to communicate in a second language other than English” (Garp, 2020) undersöker hur anställda födda utomlands som arbetar på danska företag upplever det att kommunicera på danska. En av flera intressanta slutsatser från studien är att en avgörande faktor för att kunna – och vilja – lära sig danska snabbt är att ha en trygg vän eller kollega som man kan prata med. Även om studien huvudsakligen fokuserar på språkinlärning gäller detsamma för all inkludering – en första vänskaplig person kan göra stor skillnad.

Företag kan göra mycket genom att utse en personlig mentor till den internationellt anställda. Genom att regelbundet och informellt träffas byggs broar och skapas trygghet. Denna trygghet är avgörande för att den anställda också snabbt ska lära sig svenska. 

För att underlätta lärprocessen av svenska ytterligare har Swedish for Professionals tagit fram knappnålen “Övningstalar”. På samma sätt som en nybörjare i trafiken behöver tid och förståelse från sin omgivning när den övningskör behöver en som är ny i Sverige tid och förståelse när den övningstalar. Kontakta oss gärna om ni är intresserade att få ett antal av dessa Övningstalar-knappnålar skickade till er.

Knappnål som Swedish for Professionals delar ut till de som övningstalar.
  1. Aktiviteter och sporter utanför jobbet

Det må verka självklart men organiserade aktiviteter utanför arbetstid är en viktig förutsättning för att inkludera internationella medarbetare som känner få personer i Sverige. Oavsett om det är fotbollslag, löparklubbar, bokklubbar eller matlagningssällskap är öppna aktiviteter avgörande för att lära känna medarbetare på ett avslappnat sätt. Dessa vänskaper kan senare vara av stor nytta i arbetssammanhang.

Swedish for Professionals hjälper globalt sinnade yrkesarbetande att nå deras fulla potential genom skräddarsydda, engagerade och effektiva språkkurser och interkulturell affärsträning. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag är du välkommen att kontakta oss på hello@swedishforprofessionals.com