Referensprogram

Hjälp oss i vår resa att skapa världens bästa arbetsmarknad genom att välkomna globala talanger till Sverige. Genom Swedish for Professionals referensprogram kan hjälpa andra framåtblickande företag att bidra till ökad inkludering av internationella talanger genom Swedish for Professionals utbildningsprogram. Som tack får både det företag som refererar och företaget som blir refererat en extra lektion för varje köpt kurspaket i första köpet. 

Villkor:

  • Vid referenser av en företagskund som genomför sin första köp, får både företaget som refererar och den nya företagskunden ett ytterligare kostnadsfritt kurstillfälle på 90 minuter varvid nästa köp av kurspaket.
  • Referenser är bara giltiga till nya företagskunder. Företagen kan inte tillhöra samma företagskoncern. 
  • Den nya företagskunden måste köpa ett kurspaket med minst 16 kurstillfällen för att referensen ska vara giltig.
  • Den nya företagskunden kan inte ha varit kund tidigare hos Swedish for Professionals.
  • Företaget som har refererat en ny kund har tolv (12) månader, från att de får erbjudandet, på sig att utnyttja sina kostnadsfria lektioner i samband med nya köp av kurspaket. 

 

Steg för steg:

1: Fyll i referensformuläret. 

2: Swedish for Professionals tar kontakt med det refererade företaget.

3: Den refererade nya företagskunden köper kurspaket.

4: För varje köpt kurspaket med minst 16 lektioner á 90 minuter lägger Swedish for Professionals till ytterligare en (1) kostnadsfri lektion á 90 minuter till det existerande kurspaketet. Företaget som har refererat den nya kunden blir kontaktad och erbjuden som många kostnadsfria lektioner som den nya kunden vid nästa omgång av köpta kurspaket med minimum 16 lektioner. 

*obligatoriskt

Integritetspolicy